Criar um Site Grátis Fantástico


Total de visitas: 26633

Dresura Pasa Knjiga Pdf Download

Dresura Pasa Knjiga Pdf Download

dresura pasa knjiga pdf

 

Dresura Pasa Knjiga Pdf Download > http://shurll.com/bk9cx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponekad treba da dreser neko dejstvo izaziva i u vrauje samo pomou jednog te istog bezuslovnog nadraaja, na primer: pritisak mamljenja hranom. Smisao odgoja i rada s psima 3. Pas ne razume smisao izgovorenih re i, zato komandu koja se sastoji iz odreenih zvukova nije mogue zameniti re ima jednakim po smislu. Tako na primer: polni refleksi se pojavljuju u 7.-8. Drugi dreseri imaju odreen nivo potrebnog znanja, no ne umeju ga uvek iskoristiti. Ovo se odnosi i na same pokrete psa. Ubrzanje pri izdavanju komandi za ispunjenje razli itih radnji mogue je samo nakon ato su stvoreni vrsti uslovni refleksi. Spoljaanje ko enje koje nastaje na ovaj na in, moe biti takoe dugotrajno. Ja inu ko eeg refleksa - procesa, takoe odreujemo naprezanjem istoga. Neki uticaji koji se organizuju sa ciljem stvaranja odreenih radnji, imaju samostalno zna enje. C) Greake u organizaciji procesa dresure. 2. Ovo je prvi zadatak koji se postavlja dreseru u toku rada, jer dobiti prvu eljenu radnju jeste vaan zadatak dresera.

 

Uzbuenje bilo koje grupe elija u kori hemisfera velikog mozga izaziva aktivno dejstvo odgovarajuih organa (dejstvo organa za varenje, kontrakcije miaia itd.). Share this post Link to post Share on other sites Cvijo Newbie Members 4 posts Posted February 1, 2011 Hvala puno, stigla je. 3.2.3.2 USLOVNI REFLEKS II REDA. Ponavljanje komande preteom intonacijom, sprovodi se uz dejstvo mehani kog bezuslovnog nadraaja: trzaj, pritisak ruke, udarac. Diferencirajue ko enje kod pasa ovog tipa stvara se vrlo teako. Za privikavanje na dresera onih pasa koji imaju malu mogunost kretanja, aetnja i igra imaju ponekad vee zna enje nego hranjenje i davanje poslastice. Pas ispunjava ovu ili onu komandu zato ato se kod njega uzbude odgovarajue grupe sluanih, vidnih i pokretnih elija. Kasnije prema nekima od njih pas moe teiti. Greake koje kod psa dovode do takozvanih nepoeljnih veza. Za vreme dresure, dreser mora da ovlada ponaaanjem psa. Odreena rasa pasa brzo se dresira za uvanje kue-dvoriata ali od njih ne moemo dobiti dobrog lova kog psa. Meutim, nervoze su rezultat naruaavanja nervne delatnosti psa bez nekih vidljivih oateenja nervnog sistema. Po etnik u dresuri treba da koristi iskustva instruktora i boljih dresera. Uvod 2. Zna i, orjentacioni refleks se pojavi, odmah ia ezne i na njegovo mesto doe drugi refleks. Od toga sa kolikom ja inom i dejstvom na psa deluju nadraaji od postranih, onda ognjiata uzbuenja koja nastaju pod uticajem dejstva zvu ne komande i gesta dresera, ko e ove postrane nadraaje. U tom slu aju, svako odreeno dejstvo dolazi kao odgovor na odreeni gest. Ova se veza ostvaruje pomou refleksa. e913ce18fc

edward s menagerie pdf download
tally 7.2 tutorial in pdf format free download
cessna 206 turbo poh pdf download
unix interview questions and answers for freshers pdf free download
history of greek art pdf download
a users guide to the universe pdf download
ponniyin selvan tamil novel pdf free download
lezioni di archivistica pdf download
1899 hague convention pdf download
budidaya tomat hidroponik pdf download